GDPR

Od 25. mája 2018 sa začne uplatňovať nové nariadenie EÚ týkajúce sa ochrany osobných údajov – General Data Protection Regulation (GDPR), ktoré nahradí zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

10 najdôležitejších zmien, ktoré GDPR prináša:

1. Povinnosť oznamovať porušenie ochrany osobných údajov regulátorovi ako aj jednotlivcom
2. Zmenené podmienky na nomináciu tzv. zodpovednej osoby
3. Zvýšenie pokút na likvidačnú úroveň
4. Striktnejšie podmienky na poskytovanie súhlasu pri spracúvaní osobných údajov
5. Nové „právo byť zabudnutý“
6. Nová povinnosť „privacy by design and by default“
7. Nové právo na prenosnosť údajov
8. Striktnejšie pravidlá pre sprostredkovateľov
9. Nové pravidlo „one-stop-shop“
10. Zmeny pri prenosoch osobných údajov do zahraničia