KONTAKT

TECTON a.s.
Mýtna 15
811 07 Bratislava
Recepcia: +421 2 5720 00 00
Obchod: +421 2 5720 00 01
Fax: +421 2 5249 79 81
E-mail: tecton@tecton.sk
Servis: +421 2 5720 00 02
servis@tecton.sk

 

 

IČO: 00685089
DIČ: 2020290778
IČ DPH: SK2020290778
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu 
Bratislava I Oddiel:  Sa, Vložka číslo:  4023/B