Dátové a hlasové systémy

datove_systemyRozumná koncepcia

Najdôležitejším faktorom pri implementácii informačného sieťového systému je dôsledné a kvalifikované naplánovanie celého projektu. Investície pri takýchto projektoch obvykle nie sú malou položkou. Pritom návratnosť investovaných prostriedkov sa počíta na roky. Zveriť projekt implementácie informačného systému spoločnosti, ktorá má niekoľkoročné skúsenosti v navrhovaní informačných systémov a úspešne realizovala inštalácie v mnohých organizáciách, Vám môže ušetriť nemalé investičné prostriedky.

Rozumná koncepcia pre nás znamená:

  • návrh dizajnu sieťového systému, ktorý zodpovedá súčasným a budúcim požiadavkám na výkonnosť
  • spracovanie kompletnej dokumentácie informačného systému
  • audit rizík s konkrétnymi riešeniami ich eliminácie
  • scenár činnosti zamestnancov v prípade náhodného výpadku systému

Vhodné technické vybavenie

Správna voľba jednotlivých prvkov firemnej siete zabezpečuje dlhoročnú spoľahlivosť a nízke náklady na údržbu. Preto pri výbere hardvérových zariadení spolupracujeme so spoločnosťami, ktorých produkty spĺňajú najvyššie kritéria kvality a zaručujú tak stabilitu celkového systému. Zároveň sa vždy snažíme zvoliť technické vybavenie, ktoré ponúka určitý stupeň modularity.

Odborná inštalácia

Sieť je systém pozostávajúci z niekoľkých vzájomne kooperujúcich zariadení, ktoré zabezpečujú tvorbu, prenos a uskladnenie informácií. Predovšetkým je to súbor technicky náročných zariadení, ktoré aby pracovali korektne vyžadujú expertnú inštaláciu a nastavenie. Dokladom o kvalite inštalácie a nastavení komponentov je dokument o certifikácii systému, ktorý zákazník automaticky obdrží pri odovzdaní projektu.

Kontinuálne odborné sledovanie

Výsledkom vzájomnej spolupráce spoločnosti TECTON a klientom je odovzdanie fungujúceho systému, ktorý spĺňa všetky požiadavky klienta. Celý proces sa však nekončí iba odovzdaním projektu. Informačný systém ako každý iný systém vyžaduje pravidelný audit, ktorý zabezpečí stabilnú a dlhodobú funkčnosť. Preto je pre nás samozrejmosťou ponúkať služby komplexnej starostlivosti pre našich klientov.

Prvky dátových a hlasových systémov:

  • kabelážne systémy
  • pracovné stanice
  • servery
  • tlačiarne
  • operačné systémy Windows/Unix/Novell
  • kancelárske aplikácie