Bezpečnosť systémov

bezpecnostPodľa výsledkov medzinárodného prieskumu až 70% celosvetových firemných databáz nie je dostatočne zabezpečených proti zneužitiu alebo prípadnému poškodeniu.

Zamysleli ste sa niekedy, do akej miery sú zabezpečené Vaše dáta? Myslíte si, že Vám sa nemôže prihodiť niektorá z nasledujúcich situácií:

 • pevný disk, na ktorom ste mali uložené niekoľkoročné dáta sa pokazil a vaše údaje sú tak nenávratne znehodnotené
 • požiar, ktorý vznikol vo firme úplne zničil všetky dáta
 • vírus, ktorý sa do Vašej siete infikoval cez email postupne znehodnotil všetky informačné údaje
 • hackeri napadli systém a vymazali firemnú databázu
 • zlodej sa vlámal do kancelárie a ukradol počítač so všetkými dátami
 • databáza kontaktov bola vymazaná alebo zneužitá zamestnancom, s ktorým bol rozviazaný pracovný pomer

Naše bohaté skúsenosti v oblasti rôznych spôsobov zabezpečenia dát nám umožňujú riešiť akékoľvek požiadavky na bezpečnosť dát. Pod pojmom vytvorenie adekvátnej bezpečnostnej politiky, chápeme postupný proces niekoľkých krokov:

 • stanovenie bezpečnostnej politiky, kde sa po vzájomných konzultáciách vytýčia ciele v oblasti bezpečnosti
 • implementácia sieťových bezpečnostných technológií obsahuje fyzickú inštaláciu aktívnych a pasívnych hardvérových prvkov a softvérových aplikácií
 • kontinuálny audit siete zabezpečí inováciu bezpečnostnej politiky v súvislosti s novými rizikami a sledovanie možných útokov

Ponúkame riešenia v oblasti:

 • komplexnej antivírovej ochrany
 • zabezpečenia proti nepovolanému prístupu na internú firemnú sieť
 • zabezpečenia proti nežiaducej manipulácii dát zamestnancom spoločnosti
 • pravidelnej archivácie údajov
 • tvorby sieťových zdrojov, užívateľských účtov a bezpečnostnej politiky
 • ochrany siete proti živelným pohromám
 • ochrany siete proti výpadku prúdu