Správa tlačového prostredia

all_in_one

Tlač dokumentov predstavuje významnú čiastku nákladov vynaložených na prevádzku IT. Z tohto dôvodu je tlak na zefektívnenie tlače (s hlavným cieľom znížiť náklady) legitímnou snahou a požiadavkou manažmentu prakticky každej spoločnosti.

Systémy riadenia tlačových služieb predstavujú (v kombinácii s vhodne zvolenými zariadeniami a vhodne navrhnutou infraštruktúrou) komplexný a účinný nástroj na optimalizáciu nákladov na tlač.

Cieľom systému pre riadenie tlačových služieb je ponúknuť užívateľom univerzálny nástroj, ktorý zabezpečí všetky funkcie súvisiace s tlačovými službami od rozúčtovania tlačových nákladov cez zabezpečenú tlač a kopírovanie, online monitoring všetkých tlačových zariadení, scan management, reporting tlače, až po kreditné účtovanie.

Systém pre riadenie tlačových služieb prináša:

  • Úsporu nákladov na tlačové služby
  • Optimalizáciu tlačových zariadení
  • Podrobné rozúčtovanie nákladov
  • Detailné reporty
  • Vysokú mieru zabezpečenia tlačového prostredia
  • Zamedzenie súkromnej tlači