Monitorovacie systémy

monitoringPotrebujete monitorovať alebo dohliadať na Vami zvolený objekt? My ponúkame riešenie – systém sieťových kamier. Systém nielenže  spĺňa základné požiadavky na dohľadový systém, ale ho aj dopĺňa, napr. o program schopný počítať zákazníkov alebo spúšťanie alarmov na základe preddefinovaných požiadaviek.

Čo je sieťová kamera?

Sieťové kamery, taktiež nazývané IP kamery spĺňajú základne požiadavky kladené na monitorovanie, ale dokážu oveľa viac.  Umožňujú si v reálnom čase prezerať záznam bez vedľajšieho efektu na nahrávanie. Je možné si zvoliť stále nahrávanie alebo tzv. motion detection, čo znamená nahrávanie udalosti, pri ktorej došlo k zmene snímaného obrazu (nahrávanie pohybu).  Sieťové kamery poskytujú súčasne aj iné užitočné funkcie ako napr. použitie analytického softvéru umožňujúceho počítanie zákazníkov a vytváranie štatistík, ako aj spustenie alarmu na základe požiadaviek zákazníka.

Výhody sieťových kamier

Medzi nesporné výhody IP kamier patrí aj rozlíšenie akým kamery nahrávajú. Najlepšie rozlíšenie, aké môže analógová kamera dosiahnuť je 0.4 megapixelu (704×576), naproti tomu IP kamery  bežne nahrávajú v megapixelovom rozlíšení (2048 x 1536) pričom je možné toto rozlíšenie nastaviť podľa potreby.
Samozrejmosťou sieťových kamier sú aj ďalšie funkcie, ktoré v analógových kamerách nemožno zrealizovať (digitalizáciu, kompresiu obrazu, detekciu a inteligenciu ovládania). Nie sú potrebné špeciálne monitory, multiplexy ani video rozvody.  Ďalšou výhodou sieťových kamier je, že prenos zvuku riešia jeho zdigitalizovaním priamo v kamere, synchronizáciou s obrazom (MJPEG) alebo integráciou priamo do video streamu (MPEG4) a poslaním na monitorovanie alebo záznam do siete. Audio môže byť plne obojsmerné na vzájomnú komunikáciu s monitorovaným objektom. To  umožňuje  využitie napríklad na kontrolu vstupu do objektov.

Podrobnejšie informácie Vám radi poskytneme osobne.