O SPOLOČNOSTI

TECTONHistória

Tecton, a.s. reprezentuje najmodernejšie riešenia v oblasti informačných technológií. Viac ako 25 rokov poskytuje svojim zákazníkom na mieru šitú technickú a systémovú integráciu výpočtovej techniky a programového vybavenia. Jednou z našich priorít je poskytovanie externej správy informačných systémov (kompletné prevzatie starostlivosti o informačný systém), vypracovanie auditov (bezpečnostných, technických, softvérových), návrh koncepcií rozvoja informačných systémov).

V súčasnosti zabezpečuje technickú a systémovú integráciu výpočtovej techniky a programového vybavenia pre zákazníkov priemyslu, bankovníctva a štátnej správy s dôrazom na poskytovanie externej správy informačných systémov (kompletné prevzatie starostlivosti o informačný systém), vypracovanie auditov (bezpečnostných, technických, softvérových), návrh koncepcií rozvoja informačných systémov).

Spoločnosť sídli vo vlastnej budove v širšom centre Bratislavy.

Politika kvalityaudit

Tecton, a.s. sa zaväzuje udržať účinný systém riadenia kvality celej spoločnosti, ktorý bude v súlade s medzinárodne uznávanými normami…

viac
bezpecnostPolitika informačnej bezpečnosti

Vedenie spoločnosti Tecton, a.s. sa zaväzuje splniť požiadavky normy ISO/IEC 27001:2005, spracovať, zaviesť a udržiavať účinný Systém

viac