PRODUKTY A SLUŽBY

sisSpráva informačných systémov
Spoločnosti, ktoré priamo nepôsobia na trhu s informačnými technológiami obvykle nedisponujú dostatočnými…

viac
allSpráva tlačového prostredia
Tlač dokumentov predstavuje významnú čiastku nákladov vynaložených na prevádzku IT. Z tohto dôvodu je tlak na zefektívnenie tlače…

viac
vmwareVirtualizácia

Základnou myšlienkou virtualizácie je maximálne a efektívne využiť výkon (výpočtové zdroje) fyzického servera…

viac
auditAudit a konzultácie

Audit informačného systému je proces, počas ktorého je kompletne zmapovaný a zhodnotený aktuálny stav informačného systému (IS) a zároveň…

viac
bezpecnostBezpečnosť systémov

Podľa výsledkov medzinárodného prieskumu až 70% celosvetových firemných databáz nie je dostatočne zabezpečených proti zneužitiu…

viac
data_systemyDátové a hlasové systémy

Najdôležitejším faktorom pri implementácii informačného sieťového systému je dôsledné a kvalifikované…

viac
hardwareHardvérové produkty

Pri realizácii projektov informačných systémov vždy volíme zariadenia, ktoré z hľadiska výkonu, stability a užívateľského komfortu patri medzi tie najkvalitnejšie…

viac
kameraMonitorovacie systémy

Potrebujete monitorovať alebo dohliadať na Vami zvolený objekt? My ponúkame riešenie – systém sieťových kamier…


viac