Záručný a pozáručný servis

Záručný a pozáručný servisZáručný a pozáručný servis

Už od roku 1990 dodávame naším zákazníkom komplexné riešenia v oblasti informačných technológií. Počas tejto doby sme vždy poskytovali odborný záručný aj pozáručný servis na nami dodanú výpočtovú a kancelársku techniku. V prípade poruchy, alebo závady na zariadení sa zákazníci môžu obrátiť na naše servisné stredisko.

Odstránenie poruchy zariadenia poskytujeme:

  • u zákazníka – náš pracovník na základe telefonického objednania servisného zásahu navštívi klienta a priamo na mieste odstráni poruchu zariadenia,
  • v našom servisnom stredisku – klient prinesie pokazené zariadenie do nášho servisného strediska, kde ihneď získa informáciu o povahe poruchy a predbežnej dobe odstránenia,
  • formou zmluvného servisu – pre klienta veľmi výhodný spôsob ako zabezpečiť údržbu a servis zariadení, ktoré sú súčasťou podnikového informačného systému. Okrem základných výhod zmluvného servisu klient získava cenové zvýhodnenia, vyššiu operatívnosť a možnosť on-line objednania servisného zásahu.

Naša spoločnosť poskytuje okrem bežného servisu výpočtovej a kancelárskej techniky aj službu autorizovaného záručného a pozáručného servisného strediska pre kopírovaciu techniku KYOCERA MITA. Pozáručný servis je poskytovaný aj na zariadenia zakúpené u iných predajcov.

V prípade reklamačného konania počas záručnej doby a mimo nej sa vzťah klienta a spoločnosti riadi podľa všeobecných záručných podmienok.